Zarejestruj się

Aby rozpocząć składanie wniosku uzupełnij poniższe pola i zaakceptuj zgody

Jeśli masz pytania, jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem 22 212 87 67

Rejestracja


Podaj pierwsze imię bez zdrobnień, pamiętaj o używaniu polskich znaków.

Pamiętaj o polskich znakach (np. ą, ł, ó, ż).

Zwróć uwagę na to, czy Twoje nazwisko wpisane jest poprawnie. Pamiętaj o używaniu polskich znaków.

Pamiętaj o polskich znakach (np. ą, ł, ó, ż).

Tu wpisz adres e-mail, który będzie loginem do Panelu Klienta. Na ten adres zostanie wysłana umowa oraz wszelkie informacje dotyczące Twojej pożyczki.

Ten adres e-mail będzie Twoim loginem.

Wprowadź ponownie Twój adres e-mail.

Ten adres e-mail będzie Twoim loginem.
(+48)

Wprowadź numer telefonu komórkowego, na który chcesz otrzymywać informacje dotyczące Twojej pożyczki. Twój numer telefonu komórkowego zostanie zweryfikowany w kolejnym kroku, dlatego wpisz go uważnie, aby był poprawny.

Ten numer posłuży nam do weryfikacji Twojej tożsamości.

Wpisz hasło

Twoje hasło powinno zawierać co najmniej 8 znaków, w tym mimimum jedną dużą literę, jedną małą literę oraz cyfrę.

Wprowadź powtórnie utworzone przez siebie hasło. Pamiętaj aby zawierało co najmniej 8 znaków, w tym mimimum jedną dużą literę, jedną małą literę oraz cyfrę

Akceptacje i zgody


Prosimy o zapoznanie się z treścią i akceptację poniższych zgód i pełnomocnictw

Zaznacz wszystkie zgody
Potwierdzam, że zapoznałem/am się z zapisami Klauzuli informacyjnej, Oświadczeniem PEP oraz akceptuję postanowienia Ramowej Umowy Pożyczki, Polityki Prywatności oraz Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
Wyrażam zgodę na powierzenie danych do współpracujących instytucji pożyczkowych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych w przypadku niezawarcia umowy lub po jej rozwiązaniu.