Zarejestruj się

Aby rozpocząć składanie wniosku uzupełnij poniższe pola i zaakceptuj zgody.

Jesteś już zarejestrowany na Chwilówkomacie? Zaloguj się

Rejestracja


Podaj pierwsze imię bez zdrobnień, pamiętaj o używaniu polskich znaków.

Pamiętaj o polskich znakach (np. ą, ł, ó, ż).

Zwróć uwagę na to, czy Twoje nazwisko wpisane jest poprawnie. Pamiętaj o używaniu polskich znaków.

Pamiętaj o polskich znakach (np. ą, ł, ó, ż).

Tu wpisz adres e-mail, który będzie loginem do Panelu Klienta. Na ten adres zostanie wysłana umowa oraz wszelkie informacje dotyczące Twojej pożyczki.

Ten adres e-mail będzie Twoim loginem.

Wprowadź ponownie Twój adres e-mail.

Ten adres e-mail będzie Twoim loginem.
(+48)

Wprowadź numer telefonu komórkowego, na który chcesz otrzymywać informacje dotyczące Twojej pożyczki. Twój numer telefonu komórkowego zostanie zweryfikowany w kolejnym kroku, dlatego wpisz go uważnie, aby był poprawny.

Ten numer posłuży nam do weryfikacji Twojej tożsamości.

Wpisz hasło

Twoje hasło powinno zawierać co najmniej 8 znaków, w tym mimimum jedną dużą literę, jedną małą literę oraz cyfrę.

Wprowadź powtórnie utworzone przez siebie hasło. Pamiętaj aby zawierało co najmniej 8 znaków, w tym mimimum jedną dużą literę, jedną małą literę oraz cyfrę

Akceptacje i zgody


Prosimy o zapoznanie się z treścią i akceptację poniższych zgód i pełnomocnictw

Zaznacz wszystkie zgody
Potwierdzam, że zapoznałem/am się z zapisami Klauzuli informacyjnej, Oświadczeniem PEP oraz akceptuję postanowienia Ramowej Umowy Pożyczki, Polityki Prywatności oraz Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na udostępnienie danych do współpracujących instytucji pożyczkowych.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych w przypadku niezawarcia umowy lub po jej rozwiązaniu.